Berbagi Lentera

:: karena Hidup Pasti Butuh Lentera ::

Archive for the ‘Berbagi Nasihat’ Category

Lawan Agresi Teroris Yahudi dari Masjidil Aqsha

with 4 comments

Masjidil AqsaSeruan bagi pemeluk Islam

Wahai sekalian kaum muslimin, berdo’alah kalian kepada Alloh supaya Ia mengangkat bencana ini dari umat dan mengangkat keputusasaan dari kebanyakan hati kaum muslimin …

Wahai kaum muslimin, berpegangteguhlah dengan Kitab Rabb kalian (al-Qur’an) dan Sunnah Nabi kalian صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم di atas manhaj salaf (pendahulu) kalian yang telah mendahului kalian, niscaya kalian akan mendapatkan kemenangan dan kesuksesan, dan kalian dapat menundukkan dan mengalahkan musuh kalian…
Read the rest of this entry »

Written by berbagilentera

January 7, 2010 at 2:49 pm

Orang Hina Diberi Kedudukan Terhormat

leave a comment »

Anda dan saya sudah mengetahui, bahwa akan muncul tanda-tanda kecil dari kiamat. Tanda ini berlalu dalam masa yang panjang dan lama kelamaan akan menjadi biasa. Diantaranya terangkatnya ilmu, munculnya kebodohan, merajalelanya minuman keras, perzinaan, riba.

Diantara tanda-tanda kecil dari kiamat lainnya, ialah apabila orang-orang yang hina dan rendah diberi kedudukan yang tinggi melebihi orang yang baik. Sehingga urusan masyarakat berada di tangan orang-orang bodoh dan hina. Kondisi seperti ini dapat disaksikan pada masa sekarang. Amat benar berita ghoib dari Rosululloh Shallallahu ‘alaihi wa sallam, adakah yang beriman?

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. “Artinya : Sesungguhnya akan datang tahun-tahun yang penuh tipu daya, pada waktu itu pembohong dibenarkan dan orang jujur dianggap pendusta, pengkhianat diserahi amanat dan orang kepercayaan dituduh penghianat, dan Ruwaibidhah berkata seenaknya (menyampaikan kebijaksanaan-kebijaksanaannya)’. Para sahabat bertanya, “Apakah Ruwaibidhah itu ?” Beliau menjawab : “Orang bodoh yang berbicara tentang urusan masyarakat umum”[HR. Ahmad, shahih]

“Artinya : Tetapi akan saya ceritakan kepadamu tentang tanda-tandanya, yaitu … dan apabila orang-orang yang dahulu telanjang (pakaiannya compang-camping) dan berkaki telanjang lantas menjadi pemimpin manusia. Maka itulah di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat” [HR. Muslim]
Read the rest of this entry »

Written by berbagilentera

March 13, 2009 at 1:53 pm

Posted in Berbagi Nasihat

Tagged with , , , , ,

Koreksi Kepercayaan Seputar Muharram (Suro)

leave a comment »

Oleh: Ustadz Abu Nu’aim Al-Atsari

Keyakinan bahwa bulan Muharram (Suro) merupakan bulan keramat atau petaka, tidak terlepas dari dua hal bisa haram atau jatuh ke dalam kesyirikan. Belum lagi acara-acara yang menyertainya semisal nyadran ke pantai selatan, jamasan pusaka, kirab kerbau untuk dimintai berkahnya. Tidak diragukan lagi semua itu merupakan syirik besar. Lihat selengkapnya ‘Muharram (Suro) Bukan Bulan Keramat’ di http://berbagilentera.blogspot.com

Benarkah keyakinan seperti itu? Jawabnya : Keyakinan tersebut adalah salah. Karena mereka menyandarkan nasib mereka, bahagia dan celaka kepada masa, waktu. Padahal waktu atau masa tidak kuasa memberikan apa-apa. Jadi mereka telah jatuh ke dalam perkara yang diharamkan atau kesyirikan. Allah mengkhabarkan keyakinan orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin.

“Artinya : Dan mereka berkata : “Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja, kita mati dan kita hidup, tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan sekali-kali mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga” [Al-Jatsiyah : 23]
Read the rest of this entry »

Written by berbagilentera

December 31, 2008 at 1:28 pm

Puasa Asyura Menghapus Dosa Setahun

leave a comment »

Bulan Muharram adalah bulan yang dinanti-nanti umat Islam. Di dalamnya terdapat amalan-amalan yang membuahkan ganjaran pahala yang berlipat. Semestinya kita berlomba-lomba untuk meraih nikmat yang dibagikan Alloh tersebut. Sangat sayang bila hanya dipandang sebelah mata. Diantara amalan di dalam bulan Muharram adalah Puasa Asyura. Selamat menyimak dan kabari karib kerabat Anda tentang kabar gembira ini. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.

Read the rest of this entry »

Written by berbagilentera

December 29, 2008 at 10:50 pm

Posted in Berbagi Nasihat

Tagged with , , , ,

Hukum Perayaan Maulid, Isra Miraj, Tahun Baru Islam

with 8 comments

Oleh: Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Berikut saya cuplikkan jawaban atas pertanyaan seputar perayaan-perayaan baru di sekitar kita. Seperti Perayaan Maulid, Isra Miraj, Tahun Baru Islam, dll. Semoga mencerahkan.

Sungguh Islam Telah Sempurna!
Tidak diragukan lagi bahwa Allah telah menyempurnakan untuk umat ini agamanya dan menyempurnakan nikmatNya, sebagaimana firmanNya, “Artinya : Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agamamu. [Al-Ma’idah : 3]

Allah Subhanahu wa Ta’ala mewafatkan NabiNya Shallallahu ‘alaihi wa sallam setelah beliau menyampaikan semuanya dengan jelas dan Allah telah menyempurnakan hukum-hukum agama ini, maka tidak ada seorang pun yang boleh mengada-adakan sesuatu yang baru yang tidak disyari’atkan Allah dalam agamaNya, sebagaimana disabdakan Nabi, “Artinya : Barangsiapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami (dalam Islam) yang tidak terdapat (tuntunan) padanya, maka ia tertolak.”‘[1] [Hadits ini disepakati keshahihannya, dari hadits Aisyah Radhiyallahu ‘anha]
Read the rest of this entry »

Written by berbagilentera

December 25, 2008 at 1:29 am

Mendatangi Tempat Perayaan Natal

with one comment

Oleh: Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

Sebentar lagi, Natal akan tiba. Artinya, kaum muslimin dibingungkan tentang pertanyaan seputar perayaan ini. Semoga artikel ini dan artikel selanjutnya dapat mencerahkan. Selamat membaca.

Pertanyaan
Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Apakah boleh mendatangi tempat-tempat yang menyelenggarakan perayaan ini? Apakah seseorang berdosa jika melakukan salah satu hal tadi tanpa disengaja (mengucapkan selamat natal, membalas ucapan selamat natal, mendatangi tempat-tempat perayaan -ed)? Baik itu sekedar basa-basi atau karena malu atau karena terpaksa atau karena hal lainnya? Apakah boleh menyerupai mereka dalam hal ini? (Poin-poin pertanyaan sebelumnya ditulis dalam artikel terpisah).

Jawaban
Juga diharamkan bagi kaum muslimin untuk menyamai kaum kuffar dengan mengadakan pesta-pesta dalam perayaan tersebut atau saling bertukar hadiah, membagikan gula-gula, piring berisi makanan, meliburkan kerja dan sebagainya, hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.” Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bukunya Iqtidha’ ash-Shirath al-Mustaqim Mukhalafah Ashab al-Jahim menyebutkan, “Menyerupai mereka dalam sebagian hari raya mereka menyebabkan kesenangan pada hati mereka, padahal yang sebenarnya mereka dalam kebatilan, bahkan bisa jadi memberi makan pada mereka dalam kesempatan itu dan menaklukan kaum lemah.” Demikian ucapan beliau.
Read the rest of this entry »

Written by berbagilentera

December 24, 2008 at 3:42 am

Posted in Berbagi Nasihat

Tagged with , , , , ,

Balasan Ucapan Selamat Natal

leave a comment »

Oleh: Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

Sebentar lagi, Natal akan tiba. Artinya, kaum muslimin dibingungkan tentang pertanyaan seputar perayaan ini. Semoga artikel ini dan artikel selanjutnya dapat mencerahkan. Selamat membaca.

Pertanyaan
Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Bagaimana kita menjawab orang yang mengucapkan natal kepada kita? (Poin-poin pertanyaan sebelum dan setelahnya ditulis dalam artikel terpisah).

Jawaban
Jika mereka mengucapkan selamat hari raya mereka kepada kita, hendaknya kita tidak menjawabnya, karena itu bukan hari raya kita, bahkan hari raya itu tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta’ala, baik itu merupakan bid’ah atau memang ditetapkan dalam agama mereka. Namun sesungguhnya itu telah dihapus dengan datangnya agama Islam, yaitu ketika Allah mengutus Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk semua makhluk, Allah telah berfirman,

“Artinya : Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi. ” [Ali Imran : 85]
Read the rest of this entry »

Written by berbagilentera

December 24, 2008 at 3:39 am

Posted in Berbagi Nasihat

Tagged with , , , , ,